Hillblock: Het nieuwe dijkblok
Hillblock: De nieuwe standaard in dijkbescherming.

Het Hillblock is een innovatieve dijksteen met een aantal unieke eigenschappen. Dit betonnen taludblok zorgt voor een significant sterkere golfremming en  
beduidend minder golfoploop dan bestaande oeverbescherming. Door toepassing van het Hillblock hoeven dijken minder, of soms zelfs helemaal niet, te worden verhoogd. Door zijn vorm en gewicht is het Hillblock bovendien stabieler, beter voor het milieu en gemakkelijker te plaatsen.
De ontwikkeling van het Hillblock betekent een nieuwe standaard in dijk-bescherming. Het resultaat: sterkere dijken tegen lagere kosten.


30-50% sterkere golfremming
. Minder of geen dijkverhoging nodig

Stabieler door vormgeving
. Blokken werken als collectief
. In tapse voet gaat split zich steeds vaster zetten
. Holle ruimtes en waterkanalen nemen druk onder stenen weg

30-40% minder gewicht
. Minder beton nodig
. Beter voor het milieu
. Lagere transportkosten
. Betere Arbo-omstandigheden

Eén formaat steen
. Geen sprongen in dijkprofiel

Minder maatschappelijke impact
. Minder dijkverhogingen, minder onteigeningen, minder verkeers- en omgevingshinder
. Minder belasting voor het milieu

Geen contactverlies stenen
. Stabieler en steviger rondzetten
. Oploopremming voor verschillende typen golven kan gestuurd worden
. Dijken kunnen beter gefaseerd, aangepast en verbeterd worden

Optimale berijdbaarheid
. Vlakke bovenkant essentieel voor onderhoudswerk

Logistieke systeem constructie blijft intact
. Vertrouwde manier van werken
. Groener dijkbeeld

Meerdere typen stenen
. Basisblock, Slimblock, Grasblock, Drainageblock.
. Meer typen in ontwikkeling.
. Specifieke werking en kwaliteit voor meerdere toepassingen

Eenvoudig productieproces
. Ook te produceren in ontwikkelingslanden

Demande d'information

Clique ICI pour plus d´informations.

Documentation

  Hillblock De nieuwe standaard in dijkbescherming
  Hillblock KOMO K75628/04 zetsteen van ongewapend beton
  Hillblock Open dag bij Deltares
  Hillblock scheepstransport naar Volkerak-Zoommeer
  Hillblock website
  Hillblock zetspecificatie
  Hillblock zetten met Martens blokkenklem (vanuit de lucht)
  Hillblock zetten met Martens blokkenklem van bovenkant dijk
  Hillblock zetten met Martens blokkenklem van onderkant dijk

ProjetsNL: Eemshaven-Delfzijl Dijkversterking, ca. 10.600 m2 Hillblocks
 

NL: Dijkversterking Hoeksche Waard Zuid 30.000 m2 Hillblocks dijkblokken
 


NL: Dijkversterking Nieuwlandpolder, Alblasserdam 5.500 m2 Hillblocks
 

UK: Dyke reinforcement Stavenissepolder, Tholen 40000 m2 Hillblocks (dyke blocks)
 


UK: Dyke reinforcement Zuidhoek Zierikzee 22000 m2 Hillblocks (dyke blocks)
 

NL: Dijkversterking Burghsluis, Schouwen-Duiveland 19.000 m2 Hillblocks dijkblokken